NA MARGINI DRUŠTVA

film o nama

18/04/2021

NA MARGINI DRUŠTVA

film o nama

18/04/2021

NA MARGINI DRUSTVA

film o nama

18/04/2021

NA MARGINI DRUSTVA

Projekat Na margini društva deo je većeg projekta Federacije mladih evropskih zelenih pod nazivom Pravična tranzicija u akciji (Just transition in Action) koji je podržan od strane Evropskog omladinskog foruma Evropske komisije (European Youth Foundation of European Commission)

Kroz ovaj projekat pokušali smo da pružimo podršku kako pojedincima koji su u situaciji nesigurnog stanovanja tako i oragnizacijama koje se ovim problemim bave i kroz film dokumentarnog tipa pokušamo da predstavimo gorući problem beskućništva u Srbiji. U filmu Na margini društva imaćete priliku da čujete lične priče ljudi kojih je zadesila krajnje nezavidna situacija, da vidite koje se to organizacije i hrabri pojedinci bore za humaniji Beograd kao i njihov osvrt na (ne)delanje države po pitanju sve prisutnijeg beskućništva.

NA MARGINI DRUSTVA

Projekat Na margini društva deo je većeg projekta Federacije mladih evropskih zelenih pod nazivom Pravična tranzicija u akciji (Just transition in Action) koji je podržan od strane Evropskog omladinskog foruma Evropske komisije (European Youth Foundation of European Commission)

Kroz ovaj projekat pokušali smo da pružimo podršku kako pojedincima koji su u situaciji nesigurnog stanovanja tako i oragnizacijama koje se ovim problemim bave i kroz film dokumentarnog tipa pokušamo da predstavimo gorući problem beskućništva u Srbiji. U filmu Na margini društva imaćete priliku da čujete lične priče ljudi kojih je zadesila krajnje nezavidna situacija, da vidite koje se to organizacije i hrabri pojedinci bore za humaniji Beograd kao i njihov osvrt na (ne)delanje države po pitanju sve prisutnijeg beskućništva.